Autobus miejski Projekt nadwozia

DATA REALIZACJI
2020 / 2022
KLIENT
Projekt prywatny
INFORMACJE
Koncepcja własna będąca rozważaniem na temat przyszłości w projektowaniu środków transportu miejskiego.

Koncepcja jest jednym z efektów nieustających rozważań na temat przyszłości transportu zbiorowego, które regularnie odbywają się w studiu. Cel, który został postawiony, to zaproponowanie projektu nadwozia autobusu miejskiego, który w bliskiej przyszłości mógłby wyjechać na ulice tak polskich, jak i zagranicznych miast.

Autobus miejski, choć jest pojazdem, wykracza daleko poza tę definicję. Owszem, przede wszystkim służy do przemieszczania się z punktu A do punktu B, jednak jednocześnie jest elementem tkanki miejskiej. Jest to więc pojazd specyficzny, funkcjonujący w ściśle określonym kontekście. Porusza się po mieście, ubrany w jego barwy, przewożąc pasażerów. Co więcej, jest w przestrzeni wielokrotnie powielony, nierzadko tworząc długi ciąg pojazdów jednego za drugim. Musi być wystarczająco charakterystyczny, aby podróżujące osoby były w stanie go szybko zauważyć, jednak na tyle neutralny, aby nie zaburzać krajobrazu i nie potęgować wizualnego chaosu.

Podkreślenie asymetryczności nadwozia autobusu poprzez wyraźne zaznaczenie stref funkcjonalnych.

Nadanie wyrazistego charakteru przy jednoczesnym zachowaniu neutralnej formy.

Projekt :
Mateusz Przystał
2020 / 2022